Malmstranden etapp 2

Lägenheterna ligger fördelat på två trappuppgångar.

  • Malmuddsvägen 27 D och E tillträde den 1 juni 2024.
  • Hyror och planlösningar kommer publiceras på hemsidan 1 oktober 2023.
  • Uthyrning av lägenheter kommer påbörjas efter 1 oktober 2023.

Anmälan sker genom en aktiv intresseanmälan för varje enskilt objekt som publiceras på vår hemsida. Alla registrerade intresseanmälningar som kommit in på objektet matchas då mot uppgifterna som du ha angett i din bostadsansökan. Det är därför viktigt att den är så utförlig och korrekt som möjligt. Kontrollera så att alla dina kontaktuppgifter är korrekta, att du har fyllt i din bostadsansökan där du anger maximal hyra, hur stor lägenhet du söker och även dina inkomstuppgifter. Ange även hur du bor idag och om du har referenser från din nuvarande hyresvärd.

Du kan anmäla ditt intresse på obegränsat antal lägenheter, men för att förtydliga ber vi dig ange prioritetsordning under noteringar i din bostadsansökan. Vi har inte någon traditionell bostadskö där man kan samla poäng utan vi tittar på din kreditvärdighet och bostadsansökan. Om du registrerar en intresseanmälan kommer vi därför som ett led i utvärderingen att låta göra en kreditupplysning.

Om du blir erbjuden en lägenhet på Malmstranden kommer erbjudandet via ett mail. Det är väldigt viktigt att du läser informationen i det ordentligt. Mailet genereras från vårt affärssystem och du tackar ja eller nej på mina sidor på vår hemsida. Du måste vara inloggad för att kunna göra det. Lägenheten erbjuds till 3 personer i taget, så det är inte garanterat att man blir erbjuden ett kontrakt  automatisk om man får ett erbjudande. Inom en vecka behöver vi veta ditt beslut om du vill ha den eller inte. Där kommer vi även att efterfråga behov av parkering och din återkoppling sker via mail till oss. Tackar du ja kommer vi att skicka ett bostadskontrakt och ev. bilplatskontrakt till din nuvarande adress för signering.

Malmstranden blir ett rökfritt bostadsområde vilket betyder att man inte får röka i sin lägenhet eller på sin balkong. Vi vill värna om alla hyresgästers trivsel och bostadsmiljö och detta ska respekteras av både hyresgäster och besökare.  

Krav för att få hyra en lägenhet på RAWI

Vi hyr ut till dig som har för avsikt att bli stadigvarande i lägenheten och som har betalningsförmåga för den aktuella lägenheten. Vi tar också i beaktning hur många som ska bo i lägenheten och vad som anses lämpligt, enligt lag, i förhållande till lägenhetens storlek.

Vi hyr inte ut till personer med oreglerade skulder som ligger hos kronofogden eller andra kravställare. Man får inte heller ha misskött hyresbetalningar hos tidigare hyresvärd eller ha stört grannar.

Vi gör inte skillnad på bostadssökande baserat på deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Har du frågor är du välkommen att maila malmstranden@rawi.se