RAWI växer och etablerar sig i Luleå

Vi bygger nya hyresrätter på Malmstranden i Luleå

Vi är glada att etablera oss i Luleå och planerar under hösten 2019 att påbörja arbetet med de ca. 270 lägenheterna som kommer att byggas under två olika etapper. Området på Malmstranden kommer att bestå av fem hus varav två kommer att byggas under den första etappen som beräknas vara färdig för inflyttning någon gång under 2022. Vartefter arbetet fortlöper kommer inflyttningsdatum att uppdateras.

På Malmstranden har ett centrumnära läge och kommer att erbjuda ett bekvämt boende med Hälsans stig alldeles intill och med utsikt över Skurholmsfjärden. Hela området kommer att ha en känsla av arkitektonisk kvalitet med spännande byggnads - och kvartersform och lägenheterna kommer att vara moderna med ljusa, öppna planlösningar. 

Vad händer på Malmstranden? 

Arbetet på Malmstranden fortsätter enligt planerna och vi vill passa på att i förväg avisera om lite kvällsjobb under denna intensiva fas. På fredag v. 40 börjar vi även att borra bergvärme och det arbetet kommer att pågå mellan 07-19 i ca 20-25 dagar framåt. Självklart jobbar vi så snabbt vi bara kan för att minimera störningar för kringboende, men arbetet kan ibland ta någon extra dag beroende på om vi stöter på hinder. Vi hoppas på överseende med eventuella störningar som kringboende kan uppfatta.

Cykelbanan kring Malmstranden västra fortsätter att vara avstängd eftersom att arbetet medför vissa risker för förbipasserande och vi vill inte riskera att någon kommer till skada.

På bilden intill är det tydligt illustrerat vilka vägar man kan ta om man vill promenera eller cykla kring området. Vi förstår att många vill promenera längs vattnet och en del av vägen längs den östra sidan är fortfarande öppen. 

Vill du läsa mer om vad som händer kring Luleås gång - och cykelvägar så kan du göra det här.